สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง และบำบัดรักษาในระบบ HDC แฟ้ม Special PP

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง และบำบัดรักษาในระบบ HDC แฟ้ม Special PP(บุหรี่สุรา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานจากทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมการปฏิบัติงาน คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection Clinic) , ห้องความดันลบ (Negative Pressure Cohort) , ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Biomolecular Laboratory)...

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุแหลลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และสมาชิกชมรมจริยธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/สังฆทาน/ ปัจจัย ในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และมอบโล่ เพื่อแสดงว่าวัดมหาธาตุแหลมสัก ได้รับการยกย่องเป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

“ไทยสัปปายะกระบี่” คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการไทยสัปปายะกระบี่ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ภายใต้สโลแกน มากกว่าการรักษา คือการดูแลสุขภาพของท่าน ให้สุขสบายทั้งกายและใจ โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ อาคารหลังเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดสถานบริการ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

บันทึกวีดิทัศน์ ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิท 19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมการประชุม บันทึกวีดิทัศน์ ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิท 19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (คปสจ.) ครั้งที่ 5/2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (คปสจ.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลถอดบทเรียน EOC

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลถอดบทเรียน EOC แก่หัวหน้ากล่อง ณ ห้องการบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดกระบี่ ซึ่งการประชุมในครั้งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนในจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดกระบี่ ซึ่งการประชุมในครั้งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนในจังหวัดกระบี่ ที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และเก็บอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีนายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมรวมผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีนายวัชรินทร์ ประภา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานรับมอบ และกล่าวขอบคุณ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสค./อสม.4.0 อสม.อำเภอเมือง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พบปะ ให้กำลังใจ อสม.ในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค./อสม.4.0 อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี อสม. จากอำเภอเมืองเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่