สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

กิจกรรม love krabi ณ ลานปูดำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก 14 ก.พ.63 ณ บริเวณ ลานประติมากรรมปูดำ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการมอบถุงผ้า ตามโครงการ รักษ์กระบี่สู่กระบี่ KRABI Goes green โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร กล่าวว่า...

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สาธิตการล้างมือ ๗ ขั้นตอน รวมทั้งการสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมความรู้การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคปวดข้อยุงลาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐๐ คน นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้มีรณรงค์การนป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และการสาธิตการล้างมือ ๗ ขั้นตอน รวมทั้งการสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง พชอ. จังหวัดกระบี่ ระหว่าง วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. และภาคีเครือข่าย...

รองเลขาธิการ สพฉ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อดูระบบการแพทย์ฉุกเฉฺิน

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริชัยคำ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ นำโดยนายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ มีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมรกต ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  และเวลา 15.00 น. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริชัยคำ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะฯเข้าเยี่ยม...

ประชุม อปสข.เขต 11 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สสจ.กระบี่

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วิทยา เรืองวัฒนโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี วาระการประชุม อปสข.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

กิจกรรม “Krabi We Care” ณ ลานประติมากรรมปลาใบ หาดอ่าวนาง กระบี่

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง กระบี่ร่วมแถลงข่าว ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “Krabi We Care” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคฯ การกินร้อนช้อนกลาง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และร่วมรณรงค์แจกเจล ล้างมือ และในเวที ได้มีการแถลงข่าว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักที่องเที่ยว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมหน่วยบริการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม“Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.ธีระศักดิ์ อุดมศรี รอง ผอก.รพ.กระบี่ฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางในการสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมหน่วยบริการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลอ่าวลึกและโรงพยาบาลกระบี่...

ตรวจร้านจำหน่ยหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ณ อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ ออกตรวจร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดเป็นสินค้าควบคุม พบการกระทำที่  รู้เท่าไม่ถึงการ จึงได้ให้คำแนะนำและปรับปรุงให้เป็นไปตามกฏหมาย

Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ณ สสจ.กระบี่

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ทันตแพย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ตัดวงจรการแพร่ไวรัสฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างความรอบรู้ ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาด สถานที่ทำงาน” รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม...

รอง นพ สสจ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญยกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านพัสดุ ด้านการควบคุมภายในฯ จำนวน 60 คน โดยมี นายชาญยุทธ...

รับคณะนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ณ รพ.สต.บ้านบางผึ้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบางผึ้ง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านบางผึ้ง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการงานพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดกระบี่ ปี ุ63

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญยกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยใน รพ.สต. โครงการงานพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ในจังหวัดกระบี่ จำนวน ๗๒ คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ซึ่งการประชุมใรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโดยเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรม  ปฐมภูมิของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ และใช้มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว และมาตรฐานการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับ รพ.สต....

สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยให้บริการ ณ บ้านเกาะปอ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยมีประชาชน มาใช้บริการ ตรวจรักษาโดยแพทย์ 60 คน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 11 คน ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย 22 คน และถอนฟัน 3 คน รวม 96 คน บ้านเกาะปอ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

คณะศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ปี 63

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนม่วง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม นายประดิษฐ์ สุขพัฒนศรีกุล สาธารณสุขอำเภอเขาพนมและคณะ ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทน...

ประชุมครูพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมครูพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข โดย ดร.ไพสิษฐ์ บุณยกวี จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก รพ.รพ.สต. สสอ.จำนวน 40 คน ณ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ (E M R) ปี 63

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ (E M R) ประจำปี 2563 จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ในการนี้ ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว และนายวันชัย มั่นสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 และทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว มอบเครื่องวัดความดัน แก่ รพ.สต.ในจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นตัวแทยจาก รพ. และ รพ.สต. จำนวน 100...

พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโรค ณ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลเหนือคลอง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค บวร.ร. คนเหนือคลองปลอดโรค บริโภคปลอดภัย ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการสร้างสรรค์สื่อเพื่อผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โดยมี นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ฉลากโภชนาการลดโรค NCDs  เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย  เครื่องมือแพทย์ และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์...

จิตอาสา ทำเจลล้างมือเพื่อแจกนักท่องเที่ยว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะคณะจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกิจกรรมทำเจลล้างมือ เพื่อแจกนักท่องเที่ยว และสอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่