สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุจราจรบริเวณ ถ.กระบี่-คลองใหญ่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุริยา รัตนกาญจนพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ เป็นประธานในการร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุจราจรบริเวณ ถ.กระบี่ – คลองใหญ่ ม.8 (หน้าหมู่บ้าน เค วิลเลจ) ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เมื่อคืนวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 22.30 น.ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมปรึกษาหารือถึงสาเหตุเเละแนวทางการแก้ไข โดยมี ปภ.กระบี่ ,แขวงทางหลวง,แขวงทางหลวงชนบท,ตัวแทนอำเภอเมืองกระบี่...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำผาขาว

12 กรกฎาคม 2562 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะตัวแทนชมรมจิยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/สังฆทาน/ปัจจัย ณ วัดถ้ำผาขาว คีรีวงกลด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทย

12 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับแผนยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทย พ.ศ 2560 -พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช รีสอร์ทอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร และนายกเทศบาลกระบี่น้อย รับรางวัล อปท.ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกระบี่

ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ

11 กรกฎาคม 2562 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ (PHEIC) ชนิดบนโต๊ะ : โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่จาก สคร. และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม รวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/2562

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการ  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะอยุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการทำงานของส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดกระบี่มีเป้าหมายต้องการลดจำนวนการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงต่ำกว่า20ปี ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ตุลาคม2561-เมษายน 2562 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อพันประชากร มีจำนวนการคลอด 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.6 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อพันประชากร มีจำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ...

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และเทศบาลเมืองกระบี้ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิด ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ณ วัดควนสบาย ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ปี 2562 ณ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

รพ.สต.บ้านกอตง ตัวแทนจังหวัดกระบี่ คัดเลือกระดับเขต 11

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นพ.เฉลิมพล โอสถพรหมมา รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน พี่น้อง อสม. และประชาชนตำบลเขาดิน โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมและผลงานเด่นของ รพ.สต.บ้านกอตง และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในตำบลเขาดิน ซึ่งเป็น ตัวแทนของจังหวัดกระบี่ รับการประเมินคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

9 กรกฎาคม 2562 นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานโครงการกิจกรรมแจกมุ้งชุปน้ำยา LLIN และโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย แก่ ประชาชน อำเภออ่าวลึก จำนวน 350 หลัง และคัดกรองค้นหาเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย จำนวน 200 ราย ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

8-12 สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562

8 กรกฎาคม 2562 นางศิริขวัญ แซ่เฮ่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก ติดตามการทำงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2  เมษายน  2558  เพื่อเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ITA หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วม 60 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ ฟร้อนท์ กระบี่ โฮเทล จังหวัดกระบี่  จัดโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านบางหอย อ.ปลายพระยา กระบี่

4 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทั้นตกรรม ณ โรงเรียนบ้านบางหอย ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ขับเคลื่อนโครงการกระบี่ปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการกระบี่ปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย​ นายสมควร​ ขันเงิน​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่​ พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผบก.ภ.จว.กระบี่ นายสมชาย​ หาญภักดีปฎิมา​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่​ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ภาคเอกชน​ เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด กระบี่ ๙/๑๐

2P safety X ray ณ โรงพยาบาลกระบี่

4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลกระบี่ จัดประชุม2P safety X ray เพิ่มพูนสมรรถนะเจ้าหน้าที่รังสีวินิจฉัยเครือข่ายจังหวัดกระบี่ นำโดย นายแพทย์ธีรพันธ์ ปิยะธีรกุล รังสีแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนงานบริการรังสีวินิจฉัยให้ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน.ด้วยความห่วงใยอยากให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลกระบี่

นิเทศติดตามประเมินผลมาตรฐานตัวชี้วัด ปี 62 ณ โรงพยาบาลกระบี่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางกมลรรณ อิ่มด้วง และคณะ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ นางกรุณา คงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน TB กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลมาตรฐานตัวชี้วัดงานวัณโรค ปี 2562 ณ โรงพยาบาลกระบี่

ติดตามการเคลือบหลุมร่องฟัน

19-28 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นิเทศติดตามการดำเนินงาน การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นการติดตามคุณภาพการติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน และติดตามกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

พิธีเปิดโครงการ “กระบี่ ปลอดภัย” ณ อ่าวนาง กระบี่

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “กระบี่ ปลอดภัย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ปติมากรรมปลาใบ หาดพระอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ภายใต้กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ในเดือนกรกฎาคม...

การฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙. ๐๐น.พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ร่วม​การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณการ​ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ​ พ.ศ.​๒๕๖๒​ การฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ​และ​ ส่วนสนับสนุนการปฎิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน​ (สปฉ.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด​ ๖​ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ ห้องปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางกระบี่ เลขที่ ๑/๑๐ โดยมี...

ต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังจากจังหวัดดพังงาน ณ เขาคราม เมืองกระบี่

1 กรกฎาคม 2562 ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดกระบี่ ต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพังงา สบส.เขต 11 ศสม.ภาคใต้ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตำบลเขาครามตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศาลาหมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่