สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

กิจกรรมเดิน วิ่ง KRABI HOSPITAL Mini – Half Marathon 2022

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 05.30 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง KRABI HOSPITAL Mini – Half Marathon 2022 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมปล่อยตัวนักกีฬา และร่วมเดินออกกำลังกายพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และมอบรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะในประเภท วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ฝ่ายหญิง...

นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ ลานปูดำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา13.30 น. ณ ลานประติมากรรมปูดำ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิ.ย.) ประจำ ปี2565 โดยมีนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวรายงาน โดยมี นางนงลักษณ์ ลีลาสุธานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดเเละเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกิจกรรมการมอบรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคเเละประเทศ...

ต้อนรับนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คนใหม่ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.50 คณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตัวแทนโรงพยาบาล ตัวแทนสาธารณอำเภอ ร่วมต้อนรับนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คนใหม่ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน ร่วม อปสข.& อคม. (Board Relation) และประชุมคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ และนายแพทย์ธีรศักดิ์ อุดมศรี นายแพทย์เขี่ยวชาญ โรงพยาบาลกระบี่ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน ร่วม อปสข.& อคม. (Board Relation) และประชุมคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันกำหนด 1.ทิศทางการทำงานร่วม อปสข.& อคม. และจัดแผนดำเนินงาน 2.การบริการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค...

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ออกตรวจสอบภายใน ณโรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ออกตรวจสอบภายในโรงพยาบาลเขาพนม เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน, ด้านงบการเงิน, ด้านพัสดุ, และด้านการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านต่างๆ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใสตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  นำโดย นายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 โดย นายแพทย์ธีรเดช ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาพนม และผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง...

นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโรงบาลเกาะลันตาใหม่

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหสัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโรงบาลเกาะลันตาใหม่ เพื่อจะเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดดระบี่ โดยมีผู้อำนวยการโรงบาลเกาะลันตา ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 อำเภอเกาะลันตา บูรณาการรัฐเอกชนนำบริการภาครัฐสู่ประชาชน

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมกับคณะ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้ง 6 มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัญหาความ ต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม...

ร่วมซ้อมแผนสมมติสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนสาธารณะ หาดพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานฯและเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะลันตา โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาลลำทับ โรงพยาบาลเขาพนม และเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่าวร่วมซ้อมแผนสมมติสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนสาธารณะ หาดพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์...

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย และ นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการประเมินชมรมระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย และ นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการประเมินชมรมระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังการรายงานผลและ ติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวในภาพรวม อุปสรรค ปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ...