สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ประการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพหน่วยบริการ/เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพหน่วยบริการ/เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดยมี ตัวแทนจากโรงพยาบาลและ ตัวแทน รพ.สต.จากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน ร่วมประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 “พลังพลเมืองตื่นรู้…สู้วิกฤตสุขภาพ” โดยมีภาคีเครือข่าย จำนวน 80 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตรวจพิจารณาสถานที่ปลูกกัญชา จังหวัดกระบี่

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะตัวแทนจากสำงานคณะกรรมการอาหารและยา และตัวแทนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมตรวจพิจารณาสถานที่ปลูกกัญชา ณ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยผลการดำเนินงาน ตรวจรักษาโดยแพทย์ 131 ราย ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ 10 ราย ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย 71 ราย และตรวจมะเร็งเต้านม 8 ราย

ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.50 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี กับนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เปิดคลินิกไทยสัปปายะกระบี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เวลา 10.29 น. ประธานเปิดคลินิกไทยสัปปายะ คลินิกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจังหวัดกระบี่ และเยี่ยมชมคลินิก โดยในงานมีการบรรยาย สาธิต ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย บูธนิทรรศการ โดยแพทย์แผนไทย และฝึกโยคะการเคลื่อนร่างกายพร้อมลมหายใจอย่างตื่นรู้ด้วยความเข้าใจของร่างกาย โดยทีมครูจากปนิตาเวสเนส ณ...

ร่วมแสดงความยินดี กับ ร.ต.ท(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี กับ ร.ต.ท(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (ผชช.ส) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแจกน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมัก ซึ่งผลิตไว้แล้ว)นำไปรดต้นไม้ในบริเวณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และกิจกรรมแจกน้ำหมักชีวภาพ ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับไปรดต้นไม้ที่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม ณ ลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานวางพานพุ่มและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมราชพกฤษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตัวแทนพยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรม

การประชุมการทำงาน HA คุณภาพอย่างมีความสุข

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รักษาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (ผชช.ส) เป็นประธานเปิดการประชุมการทำงาน HA คุณภาพอย่างมีความสุข  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบ งาน HA จากทุกโรงพยาบาล จำนวน 110 คน จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่