สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

นพ.สสจ. กระบี่ ให้นโยบายการคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การให้นโยบายการคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ในเวทีประชุม กลุ่มย่อยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยนักพฤกษศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและนักวิชาการ จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ ฟร้อนท์ จังหวัดกระบี่

ร่วมพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายดำริห์ ประคีตะวาทิน ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ และคณะสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาชน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี

ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ ” New Normal In Health Service … An Unfinished Challenge” ณ ห้องประชุมนพรัตน์ธารา มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท เป็นประธาน

พิธี มอบป้ายชมรม และชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล จากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร เป็นประธาน มอบป้ายชมรม และชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล จากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกระบี่ จำนวน 33 โรงเรียนโดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ คณะวิทยากร ผู้ประสานงานโครงการฯ ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคใต้

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นำคณะตัวแทนอสม. ร่วมประชุม และรับโล่ จาก ดร.นที รัชกิจปราการ ตัวแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธาน เปิดงาน ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11...

โครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน1669/CPR&AED

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด  โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธาน และนายสุรศักดิ์ เนื้อเกลี้ยง ประธานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล2 คลองจิหลาด กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะครูอาจารย์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด จำนวน 114 คน และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 184...

กิจกรรมครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลชมรม TO BE NUMBER ONE

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อมและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม , โรงพยาบาลคลองท่อม , โรงเรียนกาญจนาฯ , สมาชิก TO BE คลองท่อมใต้ เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2563...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการปลูก การผลิต และการใช้กัญชา ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการปลูก การผลิต และการใช้กัญชา ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ และมอบป้ายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต หรือตัวแทน จำนวน 50 คน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

เยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 คณะตัวแทนจากกรมอนามัย เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เวลา 07.30 น. ลงพื้นที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เวลา 10.30 น. ลงเพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 4 เมืองกระบี่ และ เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ ตลาดนัดควนตอ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอ , หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ/ตรวจราชการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนนาคม ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 5 ก.ย.63 เวลา 15.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอ , หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ/ตรวจราชการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนนาคม ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่