นางประภาพรรณ สิทธิเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เยี่ยมเยียนพร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

  • visit1
  • visit2
  • visit3
  • visit4

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา นางประภาพรรณ
สิทธิเวช  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมกับพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์คุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่ง จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้นำสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคและบริโภค

พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยในวันนี้เป็นการพบปะเยี่ยมเยียน นางเปลี่ยว เพชรทอง อายุ 111 ปี ที่บ้านเลขที่ 77 หมูที่ 4 บ้านถ้ำรอบ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายจวน จุนแสง อายุ 100 ปี ที่บ้านเลขที่ 28 / 1 หมูที่ 4 บ้านเขาแก้ว ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางหลงหม๊า บุกโล อายุ 106 ปี ที่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห้ง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และนางส้าเอี้ย วังพล อายุ 106 ปี ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่)