Monthly Archive: December 2020

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนายสุธี บำรุง งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ สี่แยกปากลาว ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จุดตรวจหน้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จุดตรวจปกาสัยและโรงพยาบาลเหนือคลอง เวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างาน EMS สสจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ...

รับฟังการนำเสนอการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับฟังการนำเสนอการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z  ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ด็อกเตอร์ เอทูแซด จำกัด (บริษัท Doctor A to Z Ambassador) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไทยโดยตรง ผ่านระบบ VDO (Telemedicine) เพื่อเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ห่างไกล หรือ มีข้อจำกัดในการเข้ารับคำปรึกษาจากสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล +2

ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อทำความเข้าใจกับนายจ้างในการจัดมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ นายอำนวย ห้วยลึก สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อากาศยานนานาชาติกระบี่ และแคมป์พักคนงานชินวงศ์ (แรงงานพม่า) ถนน ศฤงคารพัฒนา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และตรวจเยี่ยมพื้นที่

วันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วม ประจำวัน โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และเวลา11.00น. ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภออ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา จำนวน 4จุด คือ 1.โรงพยาบาลอ่าวลึก  2.โรงพยาบาลปลายพระยา 3. จุดตรวจสี่แยกหน้า อำเภอปลายพระยา  4.จุดตรวจเซาเทิร์นฝั่งขาเข้ากระบี่...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตอบสนองยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกระบี่ ในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (คปสจ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 15.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางดวงพร วัฒนเรืองโกวิท ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างาน EMS และเจ้าหน้าที่  พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 5 จุด คือ 1.โรงพยาบาลกระบี่ 2.โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์  3.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 4.จุดตรวจบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม  5.จุดตรวจตำรวจทางหลวงกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกแห่ง ดังนี้  1) เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย การเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่รวดเร็ว ภายใต้ความปลอดภัยของรถพยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน...

คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ นางดวงพร วัฒนเรืองโกวิท ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะอสม.จังหวัดกระบี่ และนางวีณาพร สำอางศรีี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ...

อสม.หมอประจำบ้าน และมอบนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พบปะ ให้กำลังใจ อสม.หมอประจำบ้าน และมอบนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับผิดชอบงาน อสม. ระดับอำเภอ จำนวน 50 คน จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ร่วมประชุมติดตามและปรึกษาหารือหาแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ผชช.ว.,ร.ต.ท.(ญ) ศิริพร เนตรพุกกณะ ผชช.ส.,นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ) และนายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการ ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์...

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 รับปีใหม่ 2564

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางดวงพร วัฒนเรืองโกวิท ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกระบี่ นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นาย กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 รับปีใหม่ 2564 ณ...