สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยให้บริการ ณโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

  • artical201263
  • artical201263_1
  • artical201263_2
  • artical201263_3
  • artical201263_4
  • artical201263_5
  • artical201263_6
  • artical201263_7
  • artical201263_8
  • artical201263_9

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี ผู้รับบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ จำนวน 105 ราย ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ จำนวน 47 ราย ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย จำนวน 70 ราย ให้สุขศึกษา/สอนวิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 13 ราย