ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ ฯ

 • artical341263
 • artical341263_1
 • artical341263_3
 • artical341263_2
 • artical341263_4
 • artical341263_5
 • artical341263_6
 • artical341263_7
 • artical341263_8
 • artical341263_9
 • artical341263_10
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนายสุธี บำรุง งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ สี่แยกปากลาว ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จุดตรวจหน้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จุดตรวจปกาสัยและโรงพยาบาลเหนือคลอง เวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างาน EMS สสจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม