Daily Archive: January 1, 2021

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และในเวลา 11.30 น.ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่  จุดตรวจสี่แยกไฟแดงเทศบาลเขาพนม จุดตรวจป้อมสายตรวจบ้านกอตง อำเภอเขาพนม และโรงพยาบาลเขาพนม...