ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

 • artical010164
 • artical010164_1
 • artical010164_2
 • artical010164_3
 • artical010164_5
 • artical010164_6
 • artical010164_7
 • artical010164_8
 • artical010164_9
 • artical010164_10
 • artical010164_12
 • artical010164_13
 • artical010164_14
วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
และในเวลา 11.30 น.ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่  จุดตรวจสี่แยกไฟแดงเทศบาลเขาพนม จุดตรวจป้อมสายตรวจบ้านกอตง อำเภอเขาพนม และโรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ฝากเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกแห่ง ดังนี้  1) เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย การเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่รวดเร็ว ภายใต้ความปลอดภัยของรถพยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   2) เน้นมาตรการด้านกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การสวมหมวกกันน๊อค และปฏิบัติตามกฎจราจร   3) เน้นการอำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทาง   4) การสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ เน้นย้ำหากเมาห้ามขับ  5) เน้นย้ำการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (DMHT)