Daily Archive: January 2, 2021

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 2 ม.ค.64เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง งาน EMS สสจ.กระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวัน โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เวลา 11.00น.ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสุธี บำรุง เจ้าหน้าที่งาน EMS สสจ.กระบี่ ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอเกาะลันตา...