Daily Archive: January 3, 2021

รองนายแพทย์สาธาณรสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมทีมคณะตรวจเยี่ยมจังหวัดกระบี่ นำโดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เยี่ยมจุดตรวจและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 3 จุด คือ 1.จุดตรวจตำบลทุ่งไทรทอง 2.จุดตรวจตลาดเพชรสุก 3. โรงพยาบาลลำทับ และเวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางเจนจิรา...