Daily Archive: January 4, 2021

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวัน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่