ซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนคร

  • artical080163_5
  • artical080163_6
  • artical080163_1
  • artical080163
  • artical080163_2
  • artical080163_3
  • artical080163_4

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมศรีธรรมราชซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ในวันที่ 6-7 มกราคมนี้ ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช