Daily Archive: January 6, 2021

นำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช