นำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • artical080164
 • artical080164_1
 • artical080164_2
 • artical080164_3
 • artical080164_4
 • artical080164_5
 • artical080164_6
 • artical080164_7
 • artical080164_8
 • artical080164_9
 • artical080164_10
 • artical080164_11
วันที่ 6-7 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช