Daily Archive: January 13, 2021

ประชุมคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ณ ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ผวจ.กระบี่ สั่งทุกหน่วยเข้มผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ QT14 มีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งขาเข้าและออก เพื่อติดตามตัวได้ตลอดเวลา 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอุนวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์...