เกี่ยวกับเรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

 Krabi Provincial Public Health Office

“คนกระบี่สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการได้คุณภาพ”