รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่